new energy check logo
New Energy Systems

BTW-verlaging op zonnepanelen (1)

Het gonst van de geruchten dat er een akkoord zou zijn over het verlagen van het BTW-tarief voor zonnepanelen, maar zo ver is het nog niet! In het akkoord van donderdag 26 april 2012 tussen de 'regeringspartijen' VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 is een passage opgenomen over de vergroening van het belastingstelsel.

In dit akkoord staat dat er een fiscaal vergroeningspakket zal worden ontwikkeld, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas, kolen en rode diesel zwaarder worden belast. Tevens komt er een onderzoek naar het onderbrengen van zonnepanelen in het lage BTW-tarief.

Een van de vragen waarop het onderzoek antwoord zal moeten geven is of alleen de aanschaf van de zonnepanelen zelf onder het lage BTW-tarief zal vallen, of dat ook de overige componenten en de montage onder het lage BTW-tarief zal vallen.

Het gaat dus vooralsnog slechts om het instellen van dit onderzoek en niet om concrete plannen voor een daadwerkelijke verlaging van het BTW-tarief. 

Het is dus nog geheel onduidelijk of, en wanneer een eventuele BTW-verlaging zal plaatsvinden.

« Ga terug