new energy check logo
New Energy Systems

70 miljoen euro beschikbaar voor stimuleringslening Duurzaam Thuis

Stimuleringslening Duurzaam Thuis vervangt Duurzaamheidslening LEF


Met ingang van 16 januari 2017 is de nieuwe stimuleringslening Duurzaam Thuis voor de inwoners van de provincie Limburg geopend. Deze lening is een samenvoeging van de stimuleringsregeling levensloopbestendigheid en de succesvolle duurzaamheidslening LEF, waarvan er inmiddels bijna 5.000 zijn verstrekt.

Op de website van de provincie Limburg reageert Daan Prevoo, gedeputeerde voor Energie: “Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro aan verstrekte leningen. Hiermee is bijna 120.000 gigajoule energie opgewekt, ruim 10.000 ton CO2 bespaard en circa 190 werkplekken aan werkgelegenheid gecreëerd. Een enorme versnelling ten opzichte van de afgelopen jaren. Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen zijn maatschappelijke ambities die investeringen vergen. Daarbij kunnen Limburgers vanaf heden nóg meer ondersteuning krijgen.’’
 

70 miljoen euro beschikbaar

Voor de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis is ruim 70 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie Limburg. De stimuleringslening maakt het financieel aantrekkelijk om te investeren in duurzame energiesystemen (en het eventueel verbeteren van de levensloopbestendigheid van de woning). Dankzij deze lening leent u kostenneutraal: met de uitgespaarde energiekosten betaalt u gedurende 10 of 15 jaar (afhankelijk van de hoogte van de lening) de aflossing en rente van de lening. Zodra u de lening heeft afgelost, profiteert u al helemaal van uw lagere energiekosten.
 

Rentetarief stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

Vanaf een bedrag van 2.500 euro kunt u voor tal van woningaanpassingen geld lenen tegen een aantrekkelijk rentetarief. Er geldt een vast rentetarief als u uitsluitend duurzaamheidsmaatregelen treft (2%) en een verlaagd rentetarief (1,5%) voor de (combinaties) van overige stimuleringsmaatregelen. De kosten voor het verwijderen van asbest mogen meegefinancierd worden in deze lening voor zover ze als voorbereidende maatregel noodzakelijk zijn om levensloop- of duurzaamheidsmaatregelen te treffen.
 

Aanvragen stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

Wij helpen u graag bij het aanvragen van de stimuleringslening Duurzaam Thuis. Neem hiervoor contact met ons op via 045-4040604 of info@newenergysystems.nl. Meer informatie over de nieuwe stimuleringsregeling vindt u ook op de website van de provincie Limburg.


geplaatst op 23 januari 2017

« Ga terug