new energy check logo
New Energy Systems

Noord-Holland verstrekt ook in 2018 subsidie voor de regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

De provincie Noord-Holland verstrekt ook in 2018 subsidie voor de regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ op agrarische gebouwen. Het provinciebestuur heeft hiervoor €238.000 uitgetrokken. De subsidie bedraagt 25 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal €10.000.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

  • Er moet minstens een subsidie van €5.000 worden gevraagd
  • De start van de verwijdering van de asbest moet na 1 januari 2017 zijn gestart
  • Het agrarisch bouwblok moet na 1993 een agrarische bestemming hebben gehad
  • Het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is meer dan 250 m2
  • De te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 5 kWp
     

Subsidie wordt verstrekt voor het inventariseren, verwijderen en afvoeren van het asbestdak en voor de aanschaf en het plaatsen van zonnepanelen. Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar, erfpachter of pachter van een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Holland.

De subsidieaanvraag dient uiterlijk op 25 oktober 2018 om 17:00 uur bij de provincie Noord-Holland binnen te zijn. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst. 


Bron: Provincie Noord-Holland en Solar Magazine

geplaatst op 10 januari 2018

« Ga terug