new energy check logo
New Energy Systems

Ook voor subsidieregelingen ISDE en EDS nieuw budget in 2018

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Sportclubs kunnen vanaf dinsdag 2 januari 2018, 09.00 uur weer subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame energie, dankzij de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Het beschikbare subsidiebudget voor 2018 is 6 miljoen euro. De EDS richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen.

Sportclubs kunnen voor investeringen van meer dan 3.000 euro in duurzame energie of energiebesparing subsidie aanvragen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, dan kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd. Ook is het mogelijk voor verenigingen om bij de Stichting Waarborgfonds Sport een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investeringen doen.

Doel van de regeling is om energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10 tot 20 procent van de begroting. Hier kunnen zij vaak winst op behalen. Maatregelen die in aanmerking komen voor deze subsidie staan op de maatregellijst.
 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2018 is 100 miljoen euro. Dat is 30 miljoen euro meer dan in 2017. Met de ISDE stimuleert het kabinet de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte, zoals warmtepompen en warmtepompboilers.

Op 4 december werd de gewijzigde ISDE-regeling voor 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Sinds 1 januari 2016 kunnen particulieren en zakelijke gebruikers subsidie krijgen bij de aanschaf van onder andere warmtepompen en warmtepompboilers. De bekendheid van de regeling nam ook in 2017 weer toe. De verwachting is dan ook dat het aantal aanvragen in 2018 weer groot zal zijn.

Wilt u weten of een van deze duurzame energiesystemen geschikt is voor uw woning, accommodatie of bedrijfspand, neem dan contact met ons op.  
 

geplaatst op 15 december 2017

« Ga terug