new energy check logo
New Energy Systems

SDE+-subsidie 2018: wederom 6 miljard euro beschikbaar in voorjaarsronde

Het budget voor de SDE+ voorjaarsronde 2018 is opnieuw 6 miljard euro. De voorjaarsronde opent op 13 maart 2018. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is van plan om dan eenzelfde budget beschikbaar te stellen en neemt naar verwachting in juni 2018 hierover een definitief besluit. 

De voorjaarsronde is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. Net als in 2017 is er in 2018 per ronde sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen de technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De voorjaarsronde heeft in 2018 drie fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,09 cent per kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot € 0,11 cent per kWh en € 0,13 cent per kWh.

Tijdens de SDE+ openstelling hebben aanvragers ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in de zogenaamde vrije categorie. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lager bedrag dan het maximum basisbedrag van de betreffende categorie in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie. Zo kunnen initiatiefnemers de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun business case.
 

Over SDE+

De invulling van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2018 is op 6 december 2017 aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. De SDE+ maakt de uitrol van hernieuwbare energie versneld mogelijk. Net als in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2018 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, biomassa, geothermie en water.
 

Bereid tijdig uw SDE+-aanvraag voor

New Energy Systems heeft al jarenlang succesvolle ervaringen met de SDE+-subsidie. Bent u van plan om SDE+ aan te vragen of wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Onze adviseurs kunnen u precies vertellen wat SDE+-subsidie voor uw bedrijf kan betekenen. Tevens berekenen zij welk fasebedrag geschikt is voor uw situatie en verzorgen zij voor u de gehele aanvraag van de SDE+-subsidie.

Neem tijdig contact op met ons om uw SDE+-aanvraag goed voor te bereiden en straks op tijd in te kunnen dienen. 
 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

geplaatst op 6 december 2017

« Ga terug