new energy check logo
New Energy Systems

Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verlengd

De stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is in de meeste provincies met één jaar verlengd. Agrariërs, voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok kunnen daardoor een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 31 oktober 2016.
 

Doelstelling 'asbest eraf, zonnepanelen erop'

Met de regeling beogen de twaalf provincies zoveel mogelijk asbestdaken te laten saneren, het gebruik van duurzame energie te bevorderen en daarmee gezondheidsrisico’s te verminderen, maar ook een versnelling in asbestverwijdering te realiseren in aanloop naar het asbestverbod vanaf 2024. De regeling – die in de tweede helft van 2013 is opengesteld – liep aanvankelijk tot 1 september 2015, maar de meeste provincies hebben nog budget beschikbaar (de hoogte daarvan verschilt per provincie). Alleen in de provincie Flevoland is het volledige subsidiebedrag benut.
 

Verlenging 'asbest eraf, zonnepanelen erop'

De regeling wordt tot en met oktober 2016 verlengd, zolang de financiële middelen toereikend zijn. Tot nu toe is met bijdrage van de regeling circa 2 miljoen m² asbest verwijderd. Kijk hier voor meer details over deze regeling of neem contact op met onze adviseurs om uw mogelijkheden te bespreken.


geplaatst op 4 november 2015

« Ga terug