new energy check logo
New Energy Systems

Wederom meer budget voor populaire SDE+-subsidie: 12 miljard euro in 2017

De minister van Economische Zaken informeerde op 30 november 2016 de Tweede Kamer over de SDE+ 2017. Het kabinet stelt 12 miljard euro subsidie beschikbaar voor hernieuwbare energie via SDE+.
 

SDE+ voorjaar 2017 start 7 maart

Het kabinet stelt een budget open van 6 miljard euro in de voorjaarsronde SDE+ 2017. De voorjaarsronde zal lopen van 7 maart tot en met 30 maart 2017. In de najaarsronde wil het kabinet eenzelfde bedrag van 6 miljard euro openstellen. Het kabinet neemt daar pas een definitief besluit over na de sluiting van de voorjaarsronde.
 

Van 4 naar 3 fases SDE+

Het aantal fases van het indienen van projecten gaat van 4 naar 3 fases. Met het verlagen van het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh naar € 0,130/kWh komt de vierde fase te vervallen. Deze verlaging weerspiegelt de daling van de kosten van hernieuwbare energie over de lange termijn, een belangrijke ontwikkeling richting het doel van een CO2-arme energievoorziening.
 

Budget ISDE 2017

Voor kleine hernieuwbare opties wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) ook in 2017 opengesteld met een budget van 70 miljoen euro. Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van onder andere zonneboilers en warmtepompen. Deze subsidieregeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
 

Energieakkoord

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. 
 

Meer informatie over SDE+

New Energy Systems heeft al jarenlang succevolle ervaringen met de SDE+-subsidie. Bent u van plan om SDE+ aan te vragen of wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Onze adviseurs kunnen u precies vertellen wat SDE+-subsidie voor uw bedrijf kan betekenen. Tevens berekenen zij welk fasebedrag geschikt is voor uw situatie en verzorgen zij voor u de gehele aanvraag van de SDE+-subsidie. Neem vrijblijvend contact met onze adviseurs op via 045-4040604 of info@newenergysystems.nl.  

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

geplaatst op 1 december 2016

« Ga terug