new energy check logo
New Energy Systems

Wijzigingen subsidie ISDE per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aangepast en zijn er nieuwe voorwaarden opgesteld. De ISDE-subsidie geldt voor de aanschaf van onder andere warmtepompen en zonneboilers.

Wat wijzigt er? Vanaf 1 juli 2017 wijzigen de subsidiebedragen voor de lucht/water-warmtepompen tussen de 4 en 9 kW. Ook kunnen dan onder andere gemeenten en provincies subsidie aanvragen. Het budget voor 2017 wordt tevens verhoogd van 70 naar 90 miljoen euro.

Aanvragen subsidie per 1 juli 2017
Gezien de korte termijn tussen publicatie en inwerkingtreding van de wijziging, wordt rekening gehouden met de datum van aankoop bij de beoordeling van de aanvragen. Indien de klant aantoont (door een bijlage bij de aanvraag) dat hij vóór 1 juli 2017 de verplichting is aangegaan, heeft hij bij een aanvraag na 1 juli 2017 daarom nog recht op het hogere subsidiebedrag.

Bestaande en nieuwe aanvragen
Voor klanten van New Energy Systems die nog een offerte hebben inzake een warmtepomp, dienen voor 1 juli 2017 een getekende opdracht te hebben verstrekt aan ons om nog in aanmerking te kunnen komen voor de ISDE-subsidie onder de oude voorwaarden.

Voor nieuwe aanvragen omtrent warmtepompen is het voor ons vanwege drukte niet meer haalbaar om deze voor 1 juli 2017 te behandelen. Nieuwe klanten dienen er dus rekening mee te houden dat ze in aanmerking komen voor de aangepaste subsidiebedragen.

Op de website van de RVO vindt u de apparatenlijst van warmtepompen, met daarin een overzicht van alle warmtepompen die in aanmerking komende voor de ISDE-subsidie en de bijbehorende oude én nieuwe subsidiebedragen.

Meer info
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over bovenstaande, neem dan contact met ons op via 045-4040604 of info@newenergysystems.nl.


geplaatst op 22 juni 2017

« Ga terug