new energy check logo
New Energy Systems

Wijzigingen subsidies duurzame energie per 1 januari 2017

Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen in de subsidies voor duurzame energiesystemen voor 2017, ten opzichte van 2016:
 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Ook in 2017 wordt de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) opengesteld met een budget van 70 miljoen euro. Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van onder andere zonneboilers en warmtepompen. Deze subsidieregeling is voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers.

De ISDE wordt vanaf 2017 op een aantal punten aangepast. Zo wijzigt de aanvraagtermijn voor particulieren in 2017 van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat. Voor zakelijke aanvragers blijft de indieningstermijn hetzelfde. Zakelijke aanvragers vragen bovendien eerst de subsidie aan waarna ze pas de aankoopverplichting mogen aangaan.

Warmtepomp
De categorieën 'hybride warmtepomp' en 'warmtepompboiler' vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron (lucht, water en/of grond) ingedeeld.

De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen met een vermogen kleiner dan 3,5 kW:

  • tot 3,5 kW: € 1.000,-
  • van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000,-
  • van meer dan 10 kW: € 2.000,- , vermeerderd met € 100,- voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW

Zonneboiler
De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen wordt verhoogd:

  • De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter
  • Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage
     

De ISDE 2017 opent 2 januari 2017 met een budget van 70 miljoen euro. Vanaf die dag zal het aanvraagformulier voor 2017 ook beschikbaar zijn. Voor aanvragen die nog in 2016 worden ingediend gelden de subsidiebedragen en voorwaarden van 2016.

 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Minister Kamp van Economische Zaken stelt komend jaar 12 miljard euro subsidie beschikbaar voor de SDE+. Het kabinet stelt een budget van 6 miljard euro open in de voorjaarsronde, die van 7 maart tot en met 30 maart 2017 zal lopen. In de najaarsronde wil het kabinet eenzelfde bedrag van 6 miljard euro openstellen. Het kabinet neemt daar pas een definitief besluit over na de sluiting van de voorjaarsronde.

Van 4 naar 3 fases SDE+
Het aantal fases van het indienen van projecten gaat van 4 naar 3 fases. Met het verlagen van het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh naar € 0,130/kWh komt de vierde fase te vervallen. Deze verlaging weerspiegelt de daling van de kosten van hernieuwbare energie over de lange termijn, een belangrijke ontwikkeling richting het doel van een CO2-arme energievoorziening.

 

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Sportclubs kunnen vanaf 2 januari 2017 weer subsidie aanvragen voor investeringen in onder andere duurzame energie, dankzij de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). De EDS richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen en telt komend jaar een subsidiebudget van 6 miljoen euro. U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017, 09.00 uur tot en met 29 december 2017, 17.00 uur.

Voor wie?
Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Sportverenigingen dienen lid te zijn van een landelijke koepelorganisatie of een bond die bij NOC*NSF aangesloten is. De sport die de vereniging aanbiedt, moet erkend zijn door NOC*NSF. Een intermediair kan namens een sportvereniging of sportstichting een subsidieaanvraag indienen. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met btw-plicht. Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,- komen niet in aanmerking. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, ontvangt zij een extra subsidie van € 500,-.

Subsidieplafond EDS 2017 bereikt
Er blijkt grote belangstelling voor de subsidieregeling EDS van 2017 te zijn. Binnen 4 dagen na de openstelling zijn bijna 500 aanvragen ingediend bij de RVO. De som van de aanvragen heeft het subsidieplafond van 6 miljoen euro inmiddels bereikt. De ingediende aanvragen worden op dit moment door de RVO beoordeeld. De beoordeling van de aanvragen kan leiden tot een toekenning of een (gedeeltelijke) afwijzing. Aanvragen kunnen daarom nog steeds ingediend worden, maar het is niet zeker of deze nog toegekend kunnen worden.

 

Meer informatie over subsidies voor duurzame energie

New Energy Systems heeft al jarenlang succevolle ervaringen met subsidies inzake duurzame energie. Bent u van plan om in combinatie met ISDE, SDE+ of EDS te investeren in duurzame energiesystemen of wilt u meer informatie over (een van) deze subsidieregeling(en)? Onze adviseurs kunnen u precies vertellen wat subsidie voor u kan betekenen. Neem vrijblijvend contact met onze adviseurs op via 045-4040604 of info@newenergysystems.nl.  


Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

geplaatst op 19 december 2016

« Ga terug