new energy check logo
New Energy Systems

Zekerheid over salderen tot 2023

De stimulering van zonnepanelen via de salderingsregeling wordt verlengd tot 2023. Dat maakte minister Kamp bekend in de Kamerbrief van 12 juli 2017. Een aanpassing van de regeling wordt overgelaten aan een nieuw kabinet, maar minister Kamp stelt als opvolger vanaf 2023 een subsidie op teruglevering van zonnestroom of een investeringssubsidie voor.

Uit de evaluatie van de huidige regeling en een studie naar mogelijke wijzigingen blijkt dat de huidige regeling geen netproblemen oplevert tot 2023. Een aanpassing van de regeling is pas mogelijk na verdere uitrol van de slimme meter.
 

Huidige salderingsregeling

Consumenten die nu overwegen zonnepanelen aan te schaffen kunnen tot 2023 blijven rekenen op de salderingsregeling. Voor kleinverbruikers betekent dat ook voor de afgenomen stroom, zover het verrekend kan worden met de geleverde stroom, de volgende kosten niet in rekening worden gebracht: leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie en de btw.
 

Nieuw voorstel minister Kamp

In de Kamerbrief pleit minister Kamp ervoor om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de manier waarop bij particulieren de aanleg van zonnepanelen ook in de toekomst na 2023 kan worden gestimuleerd. Kamp geeft daarbij een voorzet voor 2 varianten: een subsidie op de teruglevering van zonnestroom en een investeringssubsidie.

Bij de terugleversubsidie zou de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen worden door een subsidie per opgewekte kilowattuur zonnestroom. Over de elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet ontvangt de zonnepaneleneigenaar een subsidie van de overheid bovenop de vergoeding die de zonnepaneleneigenaar van zijn leverancier ontvangt.
Bij de investeringssubsidie zou de salderingsregeling geheel afgeschaft en vervangen worden door een eenmalige subsidie op het moment van de aanschaf van zonnepanelen.

De keuze welke van de 2 voorkeursvarianten het wordt, wil de minister aan het nieuwe kabinet overlaten.


Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / Solar Magazine


geplaatst op 24 juli 2017
 

« Ga terug