Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)


Om het gebruik van duurzame energie bij bedrijven en (non-profit)instellingen te stimuleren en tegemoet te komen in de investeringskosten van de aanschaf van zonnepanelen, bestaat voor grootverbruikers (met een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A) de SDE++-subsidie. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en de kostprijs van duurzame energie.

Met deze exploitatiesubsidie geeft de overheid u derhalve 15 jaar lang een vaste financiële tegemoetkoming in de investeringskosten. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor zakelijke systemen groter dan 15 kWp, die zijn aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A).

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.
 

SDE++-subsidie 2021

De SDE++ 2021 is open van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Het budget voor 2021 is 5 miljard euro.

Bent u van plan om in 2021 SDE++-subsidie aan te vragen voor een project? Neem dan tijdig contact op met ons om uw SDE++-aanvraag goed voor te bereiden en straks op tijd in te kunnen dienen.

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQZonnekeurHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland