Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)


Om het gebruik van duurzame energie bij bedrijven en (non-profit)instellingen te stimuleren en tegemoet te komen in de investeringskosten van de aanschaf van zonnepanelen, bestaat voor grootverbruikers (met een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A) de SDE+-subsidie. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en de kostprijs van duurzame energie.

Met deze exploitatiesubsidie geeft de overheid u derhalve 15 jaar lang een vaste financiële tegemoetkoming in de investeringskosten. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor zakelijke systemen groter dan 15 kWp, die zijn aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A).
SDE+ 2019

Ook in 2019 zijn er 2 openstellingen voor SDE+: in het voorjaar en in het najaar. De SDE+ voorjaarsronde is open van 12 maart 2019 tot en met 4 april 2019. Het budget voor de voorjaarsronde 2019 is 5 miljard euro. Per ronde is er sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen de technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De voorjaarsronde heeft in 2019 drie fases.

Minister Wiebes is van plan om voor de najaarsronde eenzelfde budget beschikbaar te stellen. Vóór 1 juli 2019 neemt hij hierover een definitief besluit. 

Bent u van plan om in 2019 SDE+-subsidie aan te vragen voor een project? Neem dan tijdig contact op met ons om uw SDE+-aanvraag goed voor te bereiden en straks op tijd in te kunnen dienen.

Onze keurmerken


VCAZonnekeurTechniek NederlandInstallQSEI Erkend InstallateurSunPowerErkend Elga-dealerHolland Solar