Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties


Per 1 januari 2019 is de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties van start. Zonnepanelen komen voor 35 procent subsidie in aanmerking. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de nieuwe subsidieregeling uit. De regeling is de opvolger van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) die per 7 december 2018 gesloten is voor nieuwe aanvragen.

Groot voordeel is dat er voor de nieuwe regeling aanzienlijk meer budget beschikbaar is, maar tegelijkertijd is de nieuwe subsidieregeling voor veel meer toepassingen dan enkel zonnepanelen geschikt. De regeling subsidieert 20 procent van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal 5.000 euro zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan 2,5 miljoen euro subsidie per kalenderjaar aanvragen. Er is een aanvullende subsidie van 15 procent van de kosten van maatregelen voor het opwekken van duurzame energie, energiebesparing en toegankelijkheid. Zowel zonnepanelen, warmtepompen en zonnecollectoren als led-verlichting komen daarmee in aanmerking voor 35 procent subsidie. Meer informatie vindt u tevens op de website van DUS-I.

Subsidie 2019

In 2019 is er 87 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Neemt u bij vragen contact met ons op.

Onze keurmerken


VCAZonnekeurTechniek NederlandInstallQSEI Erkend InstallateurSunPowerErkend Elga-dealerHolland Solar