Subsidieregeling asbest verwijderen uitgeput


Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de 'subsidieregeling verwijderen asbestdaken' is overschreden.

De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep. De 'subsidieregeling verwijderen asbestdaken' heeft als doel het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken dat eind 2024 zal gelden.
 

Tijdelijke regeling

De subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter. De regeling zou vanaf 1 januari 2016 tot en met 2019 van kracht zijn of totdat het beschikbare budget van totaal € 75 miljoen is uitgeput. Dit laatste is nu het geval.
 

Geen nieuw budget

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar voor deze subsidieregeling.

geplaatst op 7 november 2018

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland