Vergeet u in 2022 niet te verduurzamen?


Energielabel C-verplichting per 1 januari 2023

Vergeet u in 2022 niet te verduurzamen?

Het jaar 2022 brengt voor bedrijven allerlei uitdagingen met zich mee, óók op het gebied van verduurzaming. Per 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw in Nederland met een oppervlakte groter dan 100 m2 namelijk energielabel C hebben. Heb je niet genoeg maatregelen genomen om aan dit energielabel te voldoen, dan mag de gemeente formeel jouw bedrijfspand sluiten totdat minimaal energielabel C is geregistreerd.

Peter Debije, commercieel directeur bij New Energy Systems, legt uit: “Het is voor iedereen die verduurzamingsplannen heeft goed om eerst daar waar mogelijk energie te bespa­ren. Dat doe je met onder andere isolatie, maar vergeet ook beslist niet zaken als verlichting. Zeker in bedrijfspanden hangt veel verlichting, die voor een groot stroomverbruik zorgen. Ook hierin hebben EPM en New Energy Systems een goede samenwerking. EPM is een van onze partners die deze verlichting kan ver­vangen door duurzame LED-verlichting, welke een aanzienlijke besparing op je energiekos­ten zal opleveren.”
 

Subsidies en fiscale voordelen

Maar overstappen naar LED-verlichting is slechts een klein deel van het verbeteren van je energielabel. Een grote stap maak je door geen of zo min mogelijk gebruik te maken van fossiele energie. Dat kun je doen door bijvoorbeeld zonnepanelen en/of een warm­tepomp te plaatsen. “Op basis van het over­gebleven energieverbruik na het toepassen van bijvoorbeeld LED-verlichting, komen wij graag bij je langs om een kwalitatief goed en veilig zonnestroom- of warmtepompsysteem te realiseren. Als ondernemer kun je hiervoor gebruikmaken van diverse fiscale voordelen en subsidieregelingen. Onze advi­seurs zijn van alle mogelijkheden op de hoogte en kunnen voor ondernemers de beste business case opstellen. Zo weet je zeker dat je het meest optimale rendement uit je dak haalt. EPM zorgt na de montage voor de SCIOS Scope 12-keuring, die de kwaliteit en veilig­heid bevestigt voor zowel de ondernemer als zijn verzekeringsmaatschappij.”
 

Wacht niet te lang

De deadline van 1 januari 2023 nadert zeer snel. Wanneer je kantoorgebouw per 1 janu­ari 2023 niet voldoet aan deze eis, mag het kantoorgebouw op grond van die verplichting niet meer worden gebruikt. Kom dus vandaag nog in actie!

Gratis advies

EPM is dé SCIOS Scope 12-keurder van Limburg

Een veilig zonnestroomsysteem, dat is onze zorg!

SCIOS Scope 12, wellicht ben je al bekend met deze keuringsterm of heb je jouw verzekeraar er wel eens over gehoord. Steeds meer verzekeraars eisen dit in hun verzekeringsvoorwaarden als je zonnepanelen op je bedrijfspand laat plaatsen. Maar wat is het nu eigenlijk?

Stel, je wilt als bedrijf graag verduurzamen en kiest voor een van de eenvoudigste manieren om dit te doen: zonnepanelen op het dak. Bij niet goed uitgevoerde installaties brengt dit (brand)risico’s met zich mee. Verzeke­raars hebben in de afgelopen jaren diverse voorbeelden verzameld waarbij de (brand-) veiligheid in het geding kwam en eisen sinds april 2020 dan ook steeds vaker een SCIOS Scope 12-inspectie.

De SCIOS Scope 12-inspectie is een gestandaardiseerde inspectie die de (brand)veiligheid van de zonnepanelen in kaart brengt. Het uiteindelijke preventieve en gezamenlijke doel van deze inspectiemethodiek is om het brandrisico van een zonnestroom-systeem tot een minimum te beperken, oftewel het voorkomen van branden met als oorzaak foutief geïnstalleerde zonnestroom-installaties. De initiatiefnemers van deze inspectiemethodiek zijn het Verbond van Verzekeraars, solarbrancheorganisatie Holland Solar en inspectiebedrijven vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland.
 

Eist alleen de verzekering deze inspectiemethodiek?

Ja en nee. Tot nu toe verplicht alleen de verzekering dergelijke inspecties, maar er is een tendens. Steeds vaker wordt de SCIOS Scope 12-inspectie actief aangeboden door zonnestroom-installateurs, die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Een voorbeeld hiervan is New Energy Systems uit Schimmert, die deze keuring als extra bewijs hiervan overhandigt aan zijn zakelijke klanten. New Energy Systems is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de richtlijnen met betrek­king tot de SCIOS Scope 12. EPM is een van de partijen die met regelmaat SCIOS Scope 12-inspecties uitvoert voor New Energy Systems.

 Maurice van Gils, projectleider bij New Energy Systems, heeft nauw contact met EPM. “Sinds we standaard SCIOS Scope 12-inspecties laten uitvoeren op onze zonnestroom-systemen, is de samenwerking met EPM geïntensiveerd. We hebben samen een structuur ontwikkeld die het proces van de keuringen soepel laat verlopen. We zijn wat dat betreft goed op elkaar ingespeeld en weten van elkaar wat nodig is om snel te kun­nen schakelen. Zo weten de inspecteurs van EPM dat wij zelf ter controle ook alle nodige metingen verrichten. Dit is natuurlijk ook weer in het voordeel van onze klanten.”

Jorn Lucassen, accountmana­ger beheer en inspectie bij EPM, is lovend over de tientallen zonnestroominstal­laties die reeds zijn geïnspecteerd door EPM. “Onze SCIOS Scope 12-inspecteurs controleren maar al te graag de installaties van New Energy Systems. Keer op keer top-installaties die zowel AC-zijdig (in de meterkast) als DC-zijdig (op het dak) goed in elkaar zitten. New Energy Systems werkt uniform, levert de documentatie ná aanleg perfect aan en blijft de systemen actief be­heren en monitoren. De SCIOS Scope 10 en 12 gaan vanaf het jaar 2022 een flinke groei doormaken, omdat er meer eisers los van de verzekering om de hoek komen kijken, dus we kunnen flink aan de bak!”
 


Bekijk hier het hele artikel met EPM in de uitgave van Ondernemen in Limburg van 14 december 2021.

Bron: Ondernemen in Limburg | Foto's: Jean-Pierre Geusens (Focus22) | geplaatst op 14 december 2021

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland