new energy check logo
New Energy Systems

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Om het gebruik van duurzame energie bij bedrijven en (non-profit)instellingen te stimuleren en tegemoet te komen in de investeringskosten van de aanschaf van zonnepanelen, bestaat voor grootverbruikers (met een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A) de SDE+-subsidie. Met deze exploitatiesubsidie geeft de overheid u 15 jaar lang een vaste financiële tegemoetkoming in de investeringskosten. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor zakelijke systemen groter dan 15 kWp, die zijn aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A).

SDE+ 2018

Ook in 2018 zijn er 2 openstellingen voor SDE+: in het voorjaar en in het najaar. De periode van de openstelling najaarsronde 2018 is ditmaal langer, namelijk van 2 oktober 09.00 tot 8 november 17.00 uur. Het budget voor de SDE+ najaarsronde 2018 bedraagt 6 miljard euro. 

Wijzigingen SDE+ najaarsronde 2018

Er komt geen aparte categorie Zon-PV kleiner dan 100 kWp in de SDE+ najaarsronde 2018. Het hogere basisbedrag voor kleine systemen kan worden gecompenseerd door de hogere uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling voor Zon-PV door. Dit leidt tot lagere basisbedragen voor de najaarsronde 2018 ten opzichte van de SDE+ voorjaarsronde 2018. 
 

Tabel SDE grote ketel of vloeibare biomassa najaar 2018-01


Bent u van plan om in 2018 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Neem dan tijdig contact op met ons om uw SDE+-aanvraag goed voor te bereiden en straks op tijd in te kunnen dienen. 
 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Sinds 1 januari 2016 bestaat de subsidieregeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Hiermee wordt de investering in een warmtepompboiler of warmtepomp extra interessant gemaakt. De subsidie is namelijk goed voor gemiddeld zo'n 20 tot 25 procent van de investeringskosten. De overheid wil met deze subsidieregeling de komende jaren bedrijven en huiseigenaren stimuleren minder gas en meer duurzame warmte te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en tapwater. 

ISDE 2018

In 2018 is het beschikbare budget 100 miljoen euro. De ISDE-subsidie op warmtepompen wordt vanaf 1 februari 2018 op een aantal punten aangepast, ten opzichte van 2017. Per 1 februari 2018 telt het niet-hernieuwbare gedeelte van een warmtepomp niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is. Onze adviseurs kunnen u hier verder over informeren.

Het subsidiebedrag voor warmtepompboilers en warmtepompen is afhankelijk van het vermogen, het soort apparaat en de energieprestatie, en ligt indicatief tussen de € 1.000 en € 2.500.
 

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Per 1 januari 2019 gaat de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties van start. Zonnepanelen komen voor 35 procent subsidie in aanmerking. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert de nieuwe subsidieregeling uit. De regeling is de opvolger van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) die per 7 december 2018 gesloten is voor nieuwe aanvragen. Nadere informatie over deze subsidieregeling volgt begin januari 2019. Neemt u bij vragen contact met ons op.
 

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) (GESLOTEN)

Sportclubs kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in onder andere duurzame energie, dankzij de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS). De EDS richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2020, en kent jaarlijks standaard een budget van 6 miljoen euro.

EDS 2018

De EDS telt in 2018 een verhoogd subsidiebudget van 8 miljoen euro en is aan te vragen vanaf 2 januari 2018, 09.00 uur tot en met 7 december 2018, 17.00 uur. Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de subsidie vast. Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij de RVO aan. Er kan maximaal € 125.000 subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd.

Subsidieaanvragen waar de subsidiabele kosten lager zijn dan € 3.000 komen niet in aanmerking. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen, ontvangt zij een extra subsidie van € 500.
 

Meer informatie over subsidies

Bent u van plan om subsidie aan te vragen of wilt u meer informatie over deze subsidieregelingen voor bedrijven, (non-profit)instellingen en sportclubs? Onze adviseurs kunnen u precies vertellen welke subsidies interessant zijn voor uw organisatie. Neem vrijblijvend contact met onze adviseurs op via 045-4040604 of info@newenergysystems.nl.