new energy check logo
New Energy Systems

Lancering Repair-kit voor ScheutenSolar zonnepanelen

New Energy Systems Services heeft een repair-kit ontwikkeld waarmee het defect aan de ScheutenSolar zonnepanelen kan worden verholpen. De reparatie kan door Solar installateurs zelf worden uitgevoerd.

In februari 2013 wees de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) op het brandgevaar bij zonnepanelen van het fabricaat ScheutenSolar. Deze waarschuwing werd middels een Rapex-melding (Rapid Exchange of Information) aan alle lidstaten van de Europese Unie kenbaar gemaakt. Het betreft de zonnepanelen van ScheutenSolar met typeaanduiding Solexus op de aansluitdoos. In deze aansluitdoos bevindt zich een printplaat met een plus en minpool die onder bepaalde omstandigheden te heet wordt, defect raakt en mogelijk een dakbrand kan veroorzaken. Vanwege het faillissement van ScheutenSolar kunnen eigenaren en installateurs van de bewuste zonnepanelen voor reparatie van de zonnepanelen niet meer terecht bij de fabrikant.

 New Energy Systems Services heeft een repair-kit ontwikkeld waarbij de oude printplaat inclusief de (externe) aansluitkabels wordt verwijderd en vervangen wordt door een nieuwe, aangepaste printplaat. De verbinding tussen de nieuwe printplaat en de externe bekabeling wordt daarbij met standaard MC4-connectoren gerealiseerd. De reparatie kan door Solar installateurs ‘in het veld’ (desgewenst op het dak) worden uitgevoerd waardoor complexe logistieke operaties achterwege kunnen blijven.

Een geaccrediteerde notified body test de repair-kit op basis van een testprogramma dat is afgestemd en overeengekomen met de Nederlandse overheid. Afronding van de testfase staat gepland voor medio augustus 2013, waarna de repair-kits door New Energy Systems Services in productie worden genomen en deze beschikbaar zijn voor de markt. Voor meer informatie en bestelling van de repair-kits is een speciale website beschikbaar op www.junctionboxrepair.com.

« Ga terug