new energy check logo
New Energy Systems

Nieuwe subsidie voor sportverenigingen en sportstichtingen

Sportverenigingen en sportstichtingen die willen investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp, kunnen hier met ingang van 4 januari 2016 subsidie voor krijgen. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor 2016 in totaal 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC*NSF, met een eigen sportaccommodatie.

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat stichtingen ook nog btw kunnen aftrekken. Met deze subsidiepercentages zullen de maatregelen gemiddeld een terugverdientijd van 5 tot 7 jaar hebben, waar dit zonder subsidie tussen de 10 en 24 jaar is.
 

Voorwaarden subsidie

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur, mits het subsidieplafond nog niet is bereikt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Per jaar kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager worden aangevraagd. Subsidieaanvragen waarvan de subsidiabele kosten minder dan € 3.000,- bedragen, komen niet in aanmerking. De subsidie moet worden aangevraagd met een getekende aankoopovereenkomst. Zodra de subsidie is verleend, moet de uitvoering binnen één jaar na de datum van de beschikking zijn uitgevoerd.
 

Advies op maat

Wilt u advies op maat voor uw sportvereniging of sportstichting, of heeft u wellicht nog vragen over deze subsidieregeling? Neem dan contact met ons op.

Enkele referenties:


geplaatst op 1 september 2015

« Ga terug