new energy check logo
New Energy Systems

Wijzigingen in Energie Investeringsaftrek (EIA)

Belastingdienst fiscaal voordeel EIA

De Energie Investeringsaftrek (EIA), de regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het aanschaffen van energiebesparende of duurzame bedrijfsmiddelen, wordt in 2015 voor kleinverbruikersaansluitingen aangepast.

 

Bij kleinverbruikersaansluitingen (tot en met 3x80Amp) dient het vermogen van het aangeschafte PV-systeem met ingang van 2015 minimaal 25kWp te bedragen om voor de EIA in aanmerking te komen. Daarbij komt alleen nog het vermogen boven de 25kWp in aanmerking voor de fiscale aftrek. Feitelijk vervalt hierdoor de EIA-regeling voor kleinverbruikersaansluitingen gedeeltelijk. Voor grootverbruikersaansluitingen (boven 3x80Amp) blijft deze regeling, waarbij het vermogen van het PV-systeem reeds minimaal 15kWp dient te bedragen, ongewijzigd.

 

Dynamische Power Limiter

New Energy Systems heeft een regeling ontwikkeld waardoor u een vermogen van maximaal 120kWp kunt laten installeren, zónder dat u een grootverbruikersaansluiting in uw meterkast nodig heeft: de Dynamische Power Limiter. U blijft hierdoor gebruikmaken van een kleinverbruikersaansluiting, echter met een groter vermogen en zonder hoge aansluit- en netwerkkosten. Onze adviseurs leggen u graag uit wat de Dynamische Power Limiter voor uw bedrijf kan betekenen.

 

Aanvragen EIA

Wie gebruik wil maken van de EIA-regeling dient binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting de aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van het RVO leest u meer over het aanvragen van de EIA.

« Ga terug