Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)


Om het gebruik van duurzame energie bij bedrijven en (non-profit)instellingen te stimuleren en tegemoet te komen in de investeringskosten van de aanschaf van zonnepanelen, bestaat voor grootverbruikers (met een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A) de SDE++-subsidie. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en de kostprijs van duurzame energie.

Met deze exploitatiesubsidie geeft de overheid u derhalve 15 jaar lang een vaste financiële tegemoetkoming in de investeringskosten. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor zakelijke systemen groter dan 15 kWp, die zijn aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A).

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.
 

SDE++-subsidie 2021

De SDE++ 2021 is gesloten. De aanvraagperiode liep van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Het budget voor 2021 bedroeg 5 miljard euro.

Na het sluiten van de aanvraagperiode bleken ondernemers massaal SDE++-subsidie te hebben aangevraagd. Er is in 2021 voor in totaal 12,1 miljard euro SDE++ aangevraagd, terwijl het budget 'slechts' 5 miljard euro bedroeg. Zonnepanelen waren een van de twee grootste categorieën waarvoor subsidie werd aangevraagd. Maar liefst 2,2 miljard euro subsidie werd er aangevraagd voor zonnestroomprojecten op daken. Qua aantallen projecten staken zonnestroomprojecten er met kop en schouders bovenuit: 3.747 van de 4.129 aanvragen waren voor het plaatsen van zonnepanelen op daken.
 

SDE++-subsidie 2022

Op dit moment is er nog niet bekend hoe de nieuwe SDE++-ronde in 2022 eruit gaat zien.

Bent u van plan om in 2022 SDE++-subsidie aan te vragen voor een project? Neem dan tijdig contact op met ons om uw SDE++-aanvraag goed voor te bereiden en straks op tijd in te kunnen dienen.

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland