new energy check logo
New Energy Systems

Subsidie 'asbest eraf, zonnepanelen erop'

Via de regeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop' konden agrariërs, voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok subsidie voor het saneren van asbestdaken ontvangen, mits men dit combineerde met het plaatsen van zonnepanelen. Een aantrekkelijke subsidie, vooral sinds besloten is dat asbestdaken in Nederland met ingang van 1 januari 2024 helemaal verboden zijn. Het verbod op asbestdaken dient mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest te beschermen. Wie na 1 januari 2024 nog een asbestdak heeft, riskeert een boete.
 

Provinciale regeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop' gesloten

De provinciale stimuleringsregeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop' liep tot en met oktober 2016. De stimuleringsmaatregel is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.
 

Landelijke subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Ook de 'subsidieregeling verwijderen asbestdaken' van de Rijksoverheid is sinds begin november 2018 uitgeput. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden konden gebruikmaken van deze subsidieregeling. 


Neem contact op met onze adviseurs om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.