ISDE-subsidiepot voor warmtepompen verhoogd


Het budget voor Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is voor het lopende kalenderjaar verhoogd van 100 naar 160 miljoen euro. De subsidieregeling voor zonneboilers en warmtepompen naderde uitputting.

Het subsidiebudget voor de ISDE-regeling was tot nu toe 100 miljoen euro. Er was per begin september echter nog maar 11,5 miljoen euro beschikbaar. In de periode januari tot en met augustus 2019 (red. stand per 2 september 2019) werden er namelijk 24.845 subsidieaanvragen ingediend voor 45.292 apparaten. De (deels geschatte) claim van deze aanvragen bedraagt 88,5 miljoen euro.

Het ministerie van Economische Zaken meldt in de officiële publicatie dat in de afgelopen periode gebleken is dat de vraag verder is toegenomen dan eerder werd verwacht. "Om die reden wordt met deze wijzigingsregeling het subsidieplafond nog eens met 60 miljoen euro opgehoogd tot een bedrag van 160 miljoen euro", aldus het ministerie in de Staatscourant.

Branchevereniging Holland Solar meldt dat het volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 'extra geld' is. "Het is dus geen geld dat eerder naar voren wordt gehaald dat geoormerkt was voor het kalenderjaar 2020", aldus Holland Solar. "De ISDE loopt in 2020 door, maar het budget is nog niet vastgesteld."


bron: Solar Magazine  |  geplaatst op 3 oktober 2019

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland