Motie zonnepanelen buiten OZ aangenomen


Een motie van de VVD en D66 om zonnepanelen standaard buiten de OZB te laten is met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Steven van Weyenburg (D66) dienden de motie samen in.

In de motie wordt verzocht om zonnepanelen standaard buiten de onroerendezaakbelasting (OZB) te laten vallen. Nu verhogen zonnepanelen de waarde van de woning, waardoor de OZB hoger uitvalt. Gemeente zijn nu nog vrij om te kiezen of zonnepanelen wel of niet meetellen voor de waarde van een woning.

Eenzelfde motie van politieke partijen PVV en SP kreeg eerder dit jaar nog geen meerderheidssteun. De motie van de VVD en D66 kreeg met 128 stemmen wel de benodigde meerderheidssteun. Opvallend is dat de PVV nu juist tegenstemde. Ook het Forum voor Democratie stemde tegen. Het Kabinet kan de motie overigens nog wel naast zich neerleggen. 

Het kabinet moet nu een voorstel ontwikkelen, dat er voor zorgt dat mensen die investeren in verduurzaming niet aan de andere kant 'bestraft' worden door een hogere belasting. Door de grote meerderheid die voor de motie stemde, lijkt het onwaarschijnlijk dat het kabinet niet met een nieuw voorstel op de proppen komt.


Bron: ZelfEnergieProduceren.nl  |  geplaatst op 3 januari 2019

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland