Negatieve stroomprijzen en uw zonnestroomsysteem met SolarEdge


Als klant van New Energy Systems willen wij u graag informeren over nieuwe functies binnen de SolarEdge-omgeving van uw zonnestroomsysteem. Wanneer u over een dynamisch energietarief contract beschikt, is het onderstaande voor u belangrijk.

U rekent uw kWh-verbruik af op basis van tarieven die elk uur van de dag variëren. Het tarief dat u op enig moment betaald is afhankelijk van, en wordt bepaald op de EPEX-stroombeurs. Bij een overschot aan stroomproductie (als gevolg van veel wind- en/of zonnestroom) gaan die tarieven steeds vaker negatief, soms tot wel 50 Eurocent/kWh! Wanneer u zelf opgewekte zonnestroom bij die negatieve tarieven teruglevert aan het net, dan ontvangt u geen geld voor uw terug geleverde zonnestroom, maar moet u daar juist voor betalen. Dat is natuurlijk niet wat u wilt maar is het gevolg van marktontwikkelingen en het dynamische energietarief waar u voor hebt gekozen.

We krijgen steeds vaker de vraag of het niet verstandiger is om de zonnepanelen uit te schakelen tijdens negatieve tarieven. Het uitschakelen van uw zonnestroomsysteem waarbij er dus geen zonnestroom meer wordt geproduceerd, is in beginsel natuurlijk onwenselijk maar kan financieel wel de moeite waard zijn! U bespaart op dat moment namelijk niet alleen de kosten die u maakt voor terug levering aan het net, maar alle stroom die u op dat moment juist uit het net betrekt, daar ontvangt u geld voor. Immers is de prijs per kWh negatief. Het mes van het uitschakelen van uw zonnestroomsysteem snijdt dus aan 2 kanten!

Dit uitschakelen op basis van negatieve tarieven is nu een nieuwe, automatische en vooral gratis functie welke beschikbaar is in uw SolarEdge-omgeving. Deze functie is alleen bereikbaar via de SolarEdge-app op uw telefoon, en alleen instelbaar door de persoon die als eigenaar van het zonnestroomsysteem staat geregistreerd.
Derden kunnen uw zonnestroomsysteem dus niet uitschakelen, ook personen die als ‘gebruiker’ geregistreerd staan niet. U behoudt als eigenaar dus de controle over uw zonnestroomsysteem en het eventueel uitschakelen daarvan, maar u bent als eigenaar ook de enige die deze instellingen kan aanpassen.

In beginsel schakelt u uw zonnestroomsysteem uit bij een negatief tarief, dus kleiner dan 0 Eurocent/kWh, echter het kan zijn dat u uw zonnestroomsysteem bij een andere drempelwaarde pas wilt uitschakelen, bijvoorbeeld omdat u bij afname van stroom uit het net nog andere kosten betaald. Dit kan betekenen dat u niet bij 0, maar bijvoorbeeld pas bij -3 of -5 Eurocent/kWh uw zonnestroomsysteem wilt uitschakelen. Of u uw zonnestroomsysteem uitschakelt en bij welke tarief dat moet gebeuren bepaalt u dus zelf, en u bent hier ook zelf verantwoordelijk voor. Dit uitschakelpunt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en is voor elke gebruiker anders.

Hoe kan ik dit voor mij activeren? Op de eerste plaats dient u te beschikken over de SolarEdge app op uw telefoon. Vervolgens kunt u het negatieve tarief waarbij u uw zonnestroomsysteem wilt uitschakelen instellen in uw SolarEdge app. Hoe dat moet wordt in bijgaande instructie. Heeft u dit stappenplan succesvol doorlopen, dan zal uw SolarEdge systeem de tarieven op de EPEX-stroombeurs continue volgen en zodra het tarief onder de drempelwaarde daalt, uw zonnestroomsysteem automatisch en veilig uitschakelen. Zodra het tarief weer boven de ingestelde drempelwaarde stijgt, wordt uw zonnestroomsysteem automatisch weer ingeschakeld.

Tot slot. Het uitschakelen van uw zonnestroomsysteem is natuurlijk zonde van de gratis en duurzame energie die u op dat moment niet opwekt. Dit uitschakelen doet u dan ook louter en alleen omdat het u financieel voordeel oplevert. Overweegt u wellicht de aanschaf van een batterij-opslagsysteem (in plaats van uitschakelen), een uitgebreider Energie Management Systeem om bijvoorbeeld apparatuur in uw bedrijf bij negatieve tarieven juist in te schakelen, of bijvoorbeeld laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te plaatsen, dan is New Energy Systems de partij die u van uitgebreid advies kan voorzien, en deze systemen ook levert en installeert.
Mocht u interesse hebben in een dergelijk systeem, dan vernemen wij dat vanzelfsprekend graag van u! Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via +31 (0)45 404 0604 of info@newenergysystems.nl.

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland