SDE+ najaar 2019 opent op 29 oktober


Op 10 juli 2019 informeerde minister Wiebes de Kamer over de uitgangspunten van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) najaar 2019. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar.

U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober 09.00 uur tot donderdag 14 november 17.00 uur, verdeeld over 3 fases.
 

Openstellingsronde
SDE+ najaar 2019
Fasegrenzen hernieuwbare
elektriciteit en/of warmte
€/kWh


Fasegrenzen hernieuwbaar gas

€/kWh*

Fase 1

   
29 oktober, 9.00 uur  0,090  0,064

Fase 2

   
4 november, 17.00 uur  0,110  0,078

Fase 3

   
11 november, 9.00 uur
tot 14 november, 17.00 uur   
 0,130  0,092

*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).
 

Basis- en correctiebedragen Zon-PV

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling van Zon-PV door. Dit resulteert in lagere maximale basisbedragen voor alle Zon-PV categorieën ten opzichte van de SDE+ voorjaarsronde 2019. Hieronder staan de basis- en voorlopige correctiebedragen voor de najaarsronde.

Zon Basisbedrag (€/kWh) Voorlopig correctiebedrag 2019 (€/kWh)
ZON-PV
≥ 15 kWp en < 1 MWp
 0,099 (najaar) Netlevering  0,041
Niet-netlevering  0,069
ZON-PV
≥ 1 MWp dak
 0,092 (najaar) Netlevering  0,041
Niet-netlevering  0,060
ZON-PV
≥ 1 MWp veld of water
vollasturen 950
 0,088 (najaar) Netlevering  0,041
Niet-netlevering  0,060
ZON-PV
≥ 1 MWp zonvolgend veld of water
Maximum vollasturen 1.190
 0,088 (najaar) Netlevering  0,041
Niet-netlevering  0,060


 

Transportindicatie netbeheerder

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+-aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, is het voornemen om de regelgeving SDE+ najaar 2019 te wijzigen.


Wilt u een aanvraag SDE+ najaar 2019 indienen? Dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. In september, na het debat met de Tweede Kamer, wordt de regeling vastgesteld. Aan de transportindicatie wordt momenteel gewerkt. 
 

Verklaring locatie-eigenaar

Voor het verkrijgen van SDE+-subsidie is sinds 2011 toestemming nodig van de locatie-eigenaar voor het plaatsen en exploiteren van een installatie. In de praktijk zijn hiervoor verschillende documenten, die niet altijd even duidelijk zijn. Met ingang van de SDE+ najaarsronde 2019 geldt er een uniform toestemmingsformulier. Het formulier 'Model toestemming locatie-eigenaar' vindt u binnenkort op de website van de RVO.


Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  |  geplaatst op 18 juli 2019

 

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland