SDE+-subsidie 2019: 5 miljard euro beschikbaar


Eind 2018 kondigde minister Wiebes zijn plannen voor de SDE+ in 2019 aan. De SDE+ 2019 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaar 2019 is geopend van 12 maart tot met 4 april 2019 en heeft een budget van 5 miljard euro. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht. Minister Wiebes is van plan om eenzelfde budget beschikbaar te stellen. Vóór 1 juli 2019 neemt hij hierover een definitief besluit.
 

SDE+ voorjaarsronde 2019

De eerste ronde is geopend van 12 maart tot en met 4 april 2019. Per ronde is er sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen de technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen. De voorjaarsronde heeft in 2019 drie fases:

Fase 1 12 maart, 09.00 uur
Fase 2 18 maart, 17.00 uur
Fase 3 25 maart, 17.00 uur tot 4 april, 17.00 uur

 

Over SDE+

De SDE+ maakt de uitrol van hernieuwbare energie versneld mogelijk. Net als in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2019 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, geothermie water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. 
 

Verbreding SDE+

2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2 -reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren.
 

Bereid tijdig uw SDE+-aanvraag voor

New Energy Systems heeft al jarenlang succesvolle ervaringen met de SDE+-subsidie. Bent u van plan om SDE+ aan te vragen of wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Onze adviseurs kunnen u precies vertellen wat SDE+-subsidie voor uw bedrijf kan betekenen. Tevens berekenen zij welk fasebedrag geschikt is voor uw situatie en verzorgen zij voor u de gehele aanvraag van de SDE+-subsidie. 

Neem tijdig contact op met ons om uw SDE+-aanvraag goed voor te bereiden en straks op tijd in te kunnen dienen. Meer informatie over Zon SDE+ 2019 vindt u op de website van de Rijksdient voor Ondernemend Nederland.


bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  |  geplaatst op 8 januari 2019

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland