Staatssecretaris geeft uitsluitsel over btw


Eigenaren van zonnepanelen gaan er definitief niet op achteruit door de invoering van de nieuwe kleineondernemersregeling. Dat blijkt uit een publicatie van staatssecretaris Menno Snel (ministerie van Financiën).

Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) van start. Het ministerie beoogt hiermee dat de Nederlandse wetgeving aansluit bij de Europese wetgeving.
 

Toevoeging op de regeling

Samenvattend moeten consumenten die een beroep doen op de nieuwe KOR in ieder van de 4 jaren na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen een deel van de in het verleden in aftrek gebrachte btw terugbetalen. Deze terug te betalen btw bedraagt 20 procent per jaar. Daarbij is er echter een drempel van 500 euro per boekjaar. Dit betekent dat wanneer de terug te betalen btw per boekjaar lager is dan 500 euro, er geen btw terugbetaald hoeft te worden.

Hagen geeft een rekenvoorbeeld: stel dat de btw-teruggave 1.000 euro bedraagt en de zonnepaneeleigenaar een beroep doet op de nieuwe KOR (red. ingaande in het jaar na aanschaf), dan dient ieder van de 4 opvolgende jaren 200 euro btw terugbetaald te worden. Het bedrag van 200 euro is echter lager dan de drempel van 500 euro, zodat er feitelijk geen btw terugbetaald hoeft te worden. Dit betekent in de praktijk dat wanneer de btw die op de zonnepanelen rust minder dan 2.500 euro bedraagt, er geen btw terugbetaald hoeft te worden. Dat is het geval bij een investering tot 11.904 euro exclusief btw (red. 14.404 euro inclusief btw).


Bron: Solar Magazine  |  geplaatst op 22 mei 2019

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland