Prinsjesdag: minder salderen, belasting omlaag


Eigenaren van zonnepanelen mogen via de salderingsregeling in 2020 opnieuw iets minder salderen. Dit komt doordat de belasting op elektriciteit verder omlaag gaat, te weten met 0,09 eurocent per kilowattuur.

Het kabinet wil alternatieve warmteopties zoals warmtepompen aantrekkelijker maken door de energiebelasting op aardgas te verhogen. Hiertoe gaat het tarief in de eerste schijf van de energiebelasting voor aardgas met 3,99 eurocent per kubieke meter omhoog. In de 6 jaren daarna komt hier nog 1 eurocent per kubieke meter per jaar bij. Voor elektriciteit gaat de belasting die momenteel 9,86 eurocent per kilowattuur is met 0,09 eurocent per kilowattuur omlaag. De meeste huishoudens blijven met hun energieverbruik binnen deze eerste schijf.

In de periode tot en met 2023 is het kabinet voornemens de energiebelasting op elektriciteit jaarlijks te verlagen met respectievelijk 0,49 eurocent in 2021, 0,36 eurocent in 2022 en 0,35 eurocent in 2023. Ook in die jaren mogen zonnepaneeleigenaren dus steeds iets minder energiebelasting salderen.

Salderingsregeling
De verschuiving van de energiebelasting naar aardgas is een van de ontwikkelingen die de salderingsregeling al enkele jaren versoberd. Hoe meer de energiebelasting op elektriciteit verlaagd wordt, hoe minder energiebelasting zonnepaneeleigenaren immers mogen salderen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer in april 2019 bovendien gemeld dat de salderingsregeling in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. In de 'Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord' die het kabinet op Prinsjesdag gepresenteerd heeft, meldt het kabinet drukdoende te zijn met de hiervoor benodigde voorbereidingen. 'Voor de aanpassing van de salderingsregeling en postcoderoos wordt nog bezien hoe dit wetgevingstechnisch het best kan worden geïmplementeerd', aldus het kabinet.

Kosten stijgen naar 307 miljoen euro
Voor de salderingsregeling werd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het kalenderjaar 2018 eerder al 199 miljoen euro gereserveerd. In de begroting van het ministerie is dit bedrag voor het kalenderjaar 2019 vastgesteld op 249 miljoen euro en voor het kalenderjaar 2020 op 307 miljoen euro.

Over de periode 2015-2020 stijgen de kosten van de salderingsregeling volgens de Miljoenennota jaarlijks met 29,9 procent. Het kabinet schrijft hierover in de Miljoenennota het volgende: 'De budgettaire omvang van de salderingsregeling in de energiebelasting blijft hard groeien. Het budgettaire belang van de regeling is omhoog bijgesteld op basis van de prognose uit de Nationale Energieverkenning 2017 dat kleinverbruikers meer zonne-energie opwekken dan ten tijde van het ramen van de benchmark werd ingeschat.'

Postcoderoos
Voor de postcoderoosregeling is dit respectievelijk verhoogd van 2 miljoen euro in 2018 naar 4 miljoen euro in 2019 en 7 miljoen euro in 2020. Over de periode 2015-2020 stijgen de kosten van de postcoderoosregeling volgens de Miljoenennota jaarlijks met 132,5 procent.


bron: Solar Magazine  |  geplaatst op 18 september 2019

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland