Terugverdientijd zonnepanelen blijft 7 jaar, ook na stoppen subsidie


Het blijft financieel interessant om zonnepanelen op je dak leggen. Tot die conclusie komen TNO en Milieu Centraal onafhankelijk van elkaar deze zomer. Het kabinet gaat de subsidie (salderingsregeling) afbouwen. De tijd die het kost om de investering terug te verdienen, blijft ongeveer zeven jaar.

Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten kondigde in mei aan dat de salderingsregeling niet komend jaar al wordt afgebouwd, maar pas in 2025. Dat betekent dat eigenaren van zonnepanelen de stroomopbrengst nog wat langer in z'n geheel kunnen wegstrepen tegenover het verbruik in huis.

De salderingsregeling wordt pas vanaf 2025 afgebouwd in plaats van komend jaar al.De stap in 2025 is vervolgens wel een stuk groter. Bewoners zien dan nog maar 64 procent van de opbrengst van hun panelen vergoed voor de consumentenprijs. Voor de overige 36 procent wordt een veel lager teruglevertarief gerekend. Het komt erop neer dat zonnepaneeleigenaren wat meer voor hun stroom moeten bijbetalen.

Volgens minister Jetten zou de terugverdientijd nog steeds aantrekkelijk blijven en dat bevestigen berekeningen van TNO en Milieu Centraal. De belangrijkste reden dat het afbouwen van de salderingsregeling vanaf 2025 geen groot effect heeft op de terugverdientijd, is dat zonnepanelen efficiënter en daarmee goedkoper worden.

"We gaan er inderdaad vanuit dat de techniek van zonnepanelen verder verbetert. Ondanks prijsverhogingen van grondstoffen, betekent het dat panelen goedkoper worden. Toch is het ook nu al winstgevend om ze aan te schaffen", stelt Marlon Mintjes van Milieu Centraal. Het gedeelte dat zonnepaneeleigenaren mogen salderen, slinkt. 
 

Rendement van 4,3 procent per jaar

Mensen die in 2023 een set van tien zonnepanelen kopen, hebben een gemiddelde opbrengst van 510 euro per jaar. Milieu Centraal gaat uit van een levensduur van 25 jaar. De eerste jaren is de opbrengst groter, daarna neemt die af als ook de salderingsregeling wordt afgebouwd. Een set van tien zonnepanelen gericht op het zuiden kost gemiddeld 4.500 euro en levert 3.200 kilowattuur per jaar. Zelfs als de elektriciteitsprijs daalt naar een wat normaler niveau dan nu is het financiële rendement 4,3 procent per jaar.

Als de salderingsregeling zou blijven bestaan, was de terugverdientijd zo'n zes jaar. Als het in 2025 in één keer zou worden afgeschaft, loopt het op tot bijna negen jaar, zo schetst onderzoeksbureau TNO in het rapport. Wel merken de onderzoekers op dat het verschilt per woning, omdat het afhangt van bijvoorbeeld de ligging van de panelen op het dak. "Daarnaast doen we aannames over de energietarieven door de jaren heen die onzeker zijn", legt onderzoeker Jorrit Bakker uit. "We gaan ervan uit dat stroom de komende jaren weer goedkoper wordt, maar dat weten we niet zeker natuurlijk. Het zou dus kunnen zijn dat je de zonnepanelen sneller hebt terugverdiend." Bij een afbouw van het salderen vanaf 2025 verdien je toch nog steeds in 7 jaar je investering terug.

Al met al zijn er geen grote uitschieters als het puur gaat om de terugverdientijd, concludeert Bakker. "Bewoners hebben natuurlijk ook andere redenen om zonnepanelen aan te schaffen, zoals klimaat en milieu of zelfvoorzienend zijn. Dit onderzoek was puur op gericht op financiële aantrekkelijkheid."

Voor de aanschaf van zonnepanelen bestaat geen landelijke subsidie, maar consumenten kunnen wel de btw van 21 procent terugvragen. Bij tien panelen krijg je dus bijna 1000 euro terug. Als je het bedrag zelf niet kunt neertellen, zijn er leningen met lage rente. "Via warmtefonds.nl kun je die bijvoorbeeld aanvragen", tipt Marlon Mintjes. "Sinds 1 juni kun je 100 procent van het bedrag lenen. Je kunt de rente van de energiebespaarlening aftrekken en er zijn geen afsluitkosten. De terugverdientijd duurt dan iets langer, maar in je bespaart waarschijnlijk al vanaf het eerste moment in je maandlasten."


Bron: NU.nl  |  geplaatst op 15 augustus 2022

Let op: de genoemde prijzen in het artikel zijn indicatief en niet gebaseerd zijn op onze prijsstellingen. Tevens adviseren wij inwoners in de provincie Limburg de Stimuleringslening Duurzaam Thuis, indien financiering gewenst is.

 

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland