Onderhoudspakket Zonnepanelen


Verzekeraars stellen een (her)keuring van een zonnestroomsysteem steeds vaker verplicht. Dit betekent dat u als eigenaar verantwoordelijk bent voor een goede en veilige werking van uw zonnepanelen. Om zeker te stellen dat een zonnestroomsysteem zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk is dient u periodieke inspecties uit te laten voeren door een erkend bedrijf.

De 3 grootste zorgen bij de zonnepanelen zijn:

1. Brand door defecten aan de zonnestroominstallatie.
2. Zonnepanelen kunnen van het dak afwaaien.
3. Het dak kan het gewicht van de installatie niet dragen waardoor het dak kan instorten.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 branden bij bedrijven een elektrische oorzaak heeft. Zo een brand heeft vaak langdurige gevolgen voor uw gebouw, product(en) en spullen. Uw bedrijf ligt dan immers voor kortere of langere tijd stil. Met een betrouwbare elektrische installatie maakt u de kans op enorme schade kleiner.

New Energy Systems biedt u de mogelijkheid om zorgeloos te profiteren van uw (zakelijk) zonnestroomsysteem. Met ons onderhoudspakket voor bedrijven bent u verzekerd van een optimaal presterend zonnestroomsysteem dat ook in de toekomst voldoet aan de laatste wet en regelgeving.

Onze service- en onderhoudsdiensten worden uitgevoerd volgend de SCIOS scope 12 certificeringsregeling en waarborgen een onafhankelijke herkeuring door een erkende keuringsinstantie.

offerte onderhoudspakket

 

Wat is een SCIOS Scope 12-keuring?

SCIOS beheert en bewaakt het kwaliteitssysteem voor het keuren en inspecteren van technische installaties. Zij controleren of de installatie voldoet aan de geldende normen en voorschriften. Een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf geeft de zekerheid dat de werkzaamheden met een hoog en getoetst kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt dan naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid.

Belangrijk is dat de keuring wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf. Daarom schakelen wij externe en onafhankeleijke inspecteurs in die SCIOS-erkend zijn.

Hoe vaak moet ik de keuring uitvoeren?

Bij de 1e inspectie voert het inspectiebedrijf een uitgebreide Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uit. Daarna is er iedere 5 jaar een Periodieke Inspectie (PI) nodig.


 

Wat kunt u van ons verwachten?

Jaarlijks onderhoud

Een jaarlijkse inspectie, die bestaat uit de controle van de zonnepanelen, de omvormers, de onderconstructie inclusief de bevestigingen en bekabeling tot en met de verdeler, zorgt voor een langdurig betrouwbaar en veilig zonnestroomsysteem van uw bedrijf. Na de uitvoering stellen wij een uitgebreid inspectierapport op waarin we de uitgevoerde werkzaamheden documenteren.

Tijdens de inspectie vastgestelde kleine gebreken worden direct verholpen. Grotere gebreken worden geïnventariseerd en vastgelegd in het inspectierapport. Wij adviseren u vervolgens over de te nemen acties en maken u een prijsvoorstel. Ook adviseren wij u over de noodzaak om de zonnepanelen en omvormers te reinigen.

Periodieke inspectie volgens SCIOS scope 12-richtlijn

De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele zonnestroominstallatie. De inspecteur kijkt dan naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid. Tijdens de Eerste Bijzondere Inspectie (opleverinspectie) van uw zonnestroomsysteem is de frequentie van de Periodieke Inspectie (herkeuring) vastgesteld op elke 5 jaar. Deze herkeuring is veelal vanuit uw verzekeraar verplicht gesteld en dient te worden uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zal New Energy Systems een erkende keuringsinstantie inschakelen om uw zonnestroomsysteem te keuren.

Storingsdienst

Ervaart u onverhoopt toch een storing in uw zakelijke zonnestroomsysteem dan hoeft u ons alleen maar te bellen. Wij zorgen binnen de afgesproken periode voor een oplossing. Maakt u gebruik van een monitoringsysteem dan krijgen wij meldingen automatisch binnen waardoor we direct kunnen reageren. U hoeft dan niet te bellen. Onze storingsmonteur zal binnen de overeengekomen interventietijd ter plaatse zijn voor een analyse en neemt direct corrigerende maatregelen.

Monitoring & bewaking

Met onze monitoring & bewaking door SolarLog of SolarEdge stellen wij wekelijks uw productiegegevens veilig en wordt periodiek de productie van uw zonnestroomsysteem door ons gecontrolleerd. Zien wij afwijkingen of storingen dan ondernemen wij proactief actie om de problemen te verhelpen.

vraag offerte aan

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland