Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)


Om het gebruik van duurzame energie bij bedrijven en (non-profit)instellingen te stimuleren en tegemoet te komen in de investeringskosten van de aanschaf van zonnepanelen, bestaat voor grootverbruikers (met een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A) de SDE++-subsidie. 

De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie of de te verminderen CO₂-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. Dit wordt de onrendabele top genoemd. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die u daarmee uiteindelijk realiseert. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor zakelijke systemen groter dan 15 kWp, die zijn aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A).

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.
 

SDE++-subsidie 2022

U vindt in deze brochure welke technologieën in aanmerking komen en welke voorwaarden gelden. U kunt subsidie krijgen als bedrijf of (non-)profitorganisatie. U bent daarbij actief in sectoren zoals industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw of de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid kan geen subsidie krijgen. Alleen als u producent bent, kunt u SDE++-subsidie ontvangen.

Voor de SDE++ in 2022 kon u van 28 juni, 9.00 uur tot 6 oktober, 17.00 uur subsidie aanvragen. Er was 13 miljard euro beschikbaar. Dit budget geldt voor alle fasen en categorieën samen.
 

SDE++-subsidie 2023

Bent u van plan om in 2023 SDE++-subsidie aan te vragen voor een project? Neem dan tijdig contact op met ons om uw SDE++-aanvraag goed voor te bereiden en straks op tijd in te kunnen dienen.

Onze keurmerken


Techniek NederlandVCAInstallQHolland SolarSunPowerErkend Hybrid Hero-installateur van RemehaStichting Zonne-energie Recycling Nederland