Veelgestelde vragen


Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen omtrent zonnestroom-systemen. Heeft u andere vragen over uw duurzaam energiesysteem of is er sprake van een storing die niet wordt beantwoord in de veelgestelde vragen op deze pagina? Neem dan contact op met onze serviceafdeling New Energy Systems Services, bereikbaar via 045 404 0414 of services@newenergysystems.nl.
 


  • Waarom zie ik een verschil tussen de teruggeleverde energie en opgewekte energie op mijn energierekening?

De opgewekte energie is niet gelijk aan de teruggeleverde energie. Via de app, website of display op de omvormer is de opgewekte energie zichtbaar. Deze energie wordt geleverd aan uw woning of bedrijfsgebouw. Voordat deze opgewekte energie aan het net wordt teruggeleverd, worden eerst alle verbruikers (bijv. wasmachine, vaatwasser, verlichting, etc.) in uw woning of gebouw voorzien. Alleen indien er meer productie is dan verbruik op dat moment, zal het deel van de opgewekte energie dat overblijft nadat alle verbruikers zijn voorzien, teruggeleverd worden aan het net. De teruggeleverde energie is vanaf dat moment zichtbaar op de meter van uw netbeheerder, en daarmee uiteindelijk ook op uw energierekening. De netbeheerder kan niet zien welk deel van de opgewekte stroom u reeds zelf heeft verbruikt, alvorens deze de meter heeft gepasseerd. Kortom: het verschil tussen de opbrengst in uw monitoring en op de eindafrekening van uw energieleverancier zit in het verbruik dat u tijdens de productie van de zonnepanelen meteen in huis of binnen uw bedrijf hebt verbruikt.
 

  • Waarom brandt het groene lampje op de SolarEdge-omvormer constant, maar zijn er geen productiegegevens zichtbaar op de app of website?

Dit betekent dat de omvormer niet in staat is om de productiegegevens via uw internetverbinding door te geven aan SolarEdge. Vaak wordt dit veroorzaakt door een storing of wijziging in uw internetverbinding. Indien er wijzigingen aan uw internetverbinding hebben plaatsgevonden (u heeft bijvoorbeeld een nieuw modem, router, wifiwachtwoord, etc.), dan neemt u contact op met de leverancier van uw internetverbinding of nieuwe materialen om deze storing te verhelpen. Indien de storing spontaan is opgetreden, kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling.
 

  • Waarom blijft het scherm van mijn SolarEdge-omvormer donker?

Het scherm van SolarEdge-omvormers is enkel verlicht wanneer de toets(en) worden bediend. Een donker scherm is dus normaal. Het scherm zal oplichten wanneer u één van de toetsen van uw omvormer indrukt.
 

  • Waarom zie ik een verschil in productie tussen de zonnepanelen in de virtuele lay-out?

Productieverschil tussen zonnepanelen kan door vele factoren veroorzaakt worden en duiden niet altijd op een defect. Goed om te weten is dat zonnepanelen opgebouwd zijn uit natuurproducten en daardoor ook een zekere afwijking kennen (ze zullen nooit allemaal hetzelfde produceren). Verder zijn zaken als schaduw, oriëntatie en hellingshoek van invloed op de productie. Kijk voor een goed beeld van de onderlinge verschillen tussen de zonnepanelen altijd naar de 'wekelijkse' of 'maandelijkse' lay-out. De dagelijkse weergave is niet geschikt om dergelijke verschillen zichtbaar te maken.
 

  • Ik heb een e-mail ontvangen van SolarEdge met betrekking tot een storing. Wat nu?

SolarEdge meldt storingen aan uw installatie door middel van een e-mail waarin aangegeven wordt welk deel van de installatie een storing gemeld heeft. In de berichten wordt ook een ernst (severity) aangegeven:

Ernst High
Er worden geen productiegegevens ontvangen van uw omvormer. Controleer hierop of de omvormer wel energie levert. Dit is te zien aan het groene lampje rechts naast het display. Indien dit lampje niet brandt, controleert u de aardlekautomaat in de meterkast welke behoort bij de omvormer (voorzien van een sticker met het New Energy Systems-logo). Indien deze is uitgevallen, kan deze weer ingeschakeld worden door de hendel naar boven te drukken. Controleer na ongeveer 10 minuten of het groene lampje op de omvormer weer brandt. Indien het groene lampje niet brandt, neemt u contact op met onze serviceafdeling.

Ernst Low:
Eén van de power optimizers onder de zonnepanelen verstuurt geen productiegegevens meer. Deze storing kan tijdens donkere dagen optreden. Vaak herstelt deze storing zichzelf. Indien de storing na een week nog steeds aanwezig is, neemt u contact op met onze serviceafdeling.

Ernst No Data:
De omvormer beschikt niet over een voldoende stabiele internetverbinding om de productiegegevens de versturen naar SolarEdge. Controleer uw internetverbinding op de locatie van de omvormer.
 

  • Ik ben mijn toegangsgegevens voor website en/of app van SolarEdge vergeten. Wat nu?

De gebruikersnaam is gelijk aan uw e-mailadres. Het wachtwoord heeft u zelf gekozen bij oplevering van uw systeem. Wij houden geen registratie bij van aangemaakte wachtwoorden. Indien u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u dit opnieuw instellen door in het inlogscherm op de blauwe regel 'wachtwoord vergeten' te klikken en vervolgens uw e-mailadres in te vullen. Dit kan zowel in de app als op de website. U ontvangt vervolgens een e-mail van SolarEdge met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
 

  • Kan ik mijn eigen verbruik terugvinden in de SolarEdge-app of -website?

Standaard kan dit niet. Om uw eigen verbruik zichtbaar te maken in de SolarEdge-app of -website is een extra meter noodzakelijk bij de hoofdaansluiting van uw woning of bedrijfsgebouw. Deze extra meter is niet in de standaard leveringsomvang inbegrepen.

Onze keurmerken


VCAZonnekeurTechniek NederlandInstallQSEI Erkend InstallateurSunPowerErkend Elga-dealerHolland Solar